Y Prosiect Eden
The Big Lunch - an Eden Project

Cefnogir gan

 • Y Gronfa Loteri Fawr
 • MasterCard
 • EDF Energy
 • Kingsmill
 • Asda
 1. Dydd Sul 1 Mehefin

  Y Cinio Mawr 2014
  Dewch yn rhan o'r digwyddiad mwyaf i gymdogion trwy'r wlad – esgus gwych i ddod i adnabod pobl, rhoi cynnig ar bethau newydd a chael parti!
  Pobl wrthi'n tynnu rhaff ar y borfa.
  Pobl wrthi'n tynnu rhaff ar y borfa.
 2. Cystadleuaeth!

  Ennillwch gweithdy Aardman
  Teimlo'n creadigol? Ymunwch gyda Morph i greu ffilm eich hyn am siawns i ennill diwrnod cyfan gyda eich ffrindiau yn stiwdios Aardman!
  Plant yn chwarae mewn pabell enfawr ar stryd
  Plant yn chwarae mewn pabell enfawr ar stryd
 3. Dydd Sul 1 Mehefin

  Camau syml i gael Cinio Mawr
  Mae cynnal Cinio Mawr yn syml ac yn llawn hwyl, dyma sut y gallwch chi ddechrau arni y blwyddyn yma.
  Pobl mewn parti stryd y Cinio Mawr
  Pobl mewn parti stryd y Cinio Mawr

Cofrestrwch yma!

Queen's Diamond Jubilee

Mae cofrestru am 2014 ar agor ac mae ein paciau newydd yn barod. Achebwch eich un chi am ddim nawr i ymuno yn y parti!

Archebwch pecyn yma

Cornel yr enwogion

Mae pobl yn siarad am y Cinio Mawr...

TV presenter Carol Smillie

TV presenter Carol Smillie says:

"The Big Lunch allows neighbours to get together, form new friendships and make communities stronger."

Edrychwch pwy arall

Cystadleuaeth MawrBunting

Cystadleuaeth Mawr Bunting Gwyrdd

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaeth am siawns o ennill gwobrau creftus gwerth £100dd gyda Reuseful UK a siop Eden.

Dechreuwch yma

Ein ffilm newydd

Fideo Y Cinio Mawr 2014

Gwyliwch ein ffilm fer newydd i ddarganfod pam mae milynau o pobl yn cymeryd rhan yn Y Cinio Mawr bob blwyddyn.

Gwyliwch yma

Caru eich cymydog

Dereck Brockway Big Lunch

Mae ein ymchwil newydd yn datgelu bod pobl Cymru fwy cyfeillgar ac yn barotach i gael sgwrs na'n cymdogion dros y ffin!

Darllen mwy

Rhannu eich stori

Big Lunch infographic

Helpwch ysbrydoli pobl eraill i cymeryd rhan yn Y Cinio Mawr trwy rhannu eich storiau a profiadau gyda ni

Darllenwch pam

Astudiaethau Achos

Raglan Big Lunch

Darllenwch am pobl fel chi sy'n trefnu Cinio Mawr y blwyddyn yma.

Darllen Mwy

Rydym ni'n hoffi...

Dyma rai o'r sefydliadau gwych yr ydym ni'n gweithio gyda nhw.

 • Dinas Werdd

  Asianteaeth Egni Severn Wye

  Elusen a cwmni dim-am-elw sydd yn hyrwyddo egni cynaliadwy a gwres fforddiadwy yng Nghymru a De Orllewin Lloegr. Rhedeg prosiect Cynefin ar gyfer Llywodraeth Cymru - prosiect i gwella'r amgylchedd a lles yn cymunedau tlawd, trefol yng Nghymru.

  Severn Wye - Cynefin
 • Cadw Cymru'n Daclus

  Unllais Cymru

  Unllais Cymru yw'r prif sefydliad dros gynghorau cymuned a chynghorau tref Cymru, yn darparu llais cryf i gynrychioli diddordebau'r cynghorau ac amrediad o wasanaethau o ansawdd uchel i gefnogi eu gwaith.

  Unllais Cymru
 • Ymddiriedolaeth Trussell

  Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru

  Mae Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru (WAW) yn ymgyrch defnyddwyr cenedlaethol sydd a'r bwriad o hybu newid mewn ymddygiad trwy hyrwyddo'r camau y gall pobl eu cymryd i helpu i reoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd fwy cynaliadwy.

  Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru

Big Lunch Extras

Big Lunch Extras

Cymerwch eich gymuned i'r lefel nesaf gyda Big Lunch Extras

Darganfodwch mwy

Pecyn am ddim

Girl on a spacehopper at a Big Lunch

Cewch bosteri, gwahoddiadau, hadau, sticeri a llawer mwy ar gyfer eich Cinio Mawr.

Darllenwch mwy

Cymuned a sgwrs

Connect on Facebook

Join us

Dilynwch ni