Y Prosiect Eden
The Big Lunch - an Eden Project

Cefnogir gan

 • Y Gronfa Loteri Fawr
 1. Diwrnod Y Cinio Mawr 2015

  Blwyddyn llwyddiannus arall
  Diolch i bawb am cymeryd rhan ar dydd Sul 7 Mehefin. Cawsom llawer o hwyl yn ymweld a nifer ohonoch tra yn dathlu eich Cinio Mawr. Dyma engrhaifft o beth ddigwyddodd ledled Prydain
  Pobl wrthi'n tynnu rhaff ar y borfa.
  Pobl wrthi'n tynnu rhaff ar y borfa.
 2. Y Cinio Mawr a Mwy

  Cymerwch y cam nesaf!
  Ymunwch ac ein rhaglen newydd i greu newid cadarnhaol o fewn eich cymuned chi. Mae digwyddiadau am ddim yn cael ei chynnal yn y Prosiect Eden trwy'r flwyddyn. Gwnewch gais i ymuno heddiw!
  Plant yn chwarae mewn pabell enfawr ar stryd
  Plant yn chwarae mewn pabell enfawr ar stryd
 3. Eich storiau

  "Mae'r Cinio Mawr wedi newid popeth"
  Gwyliwch Emma o Gaerdydd yn egluro pam mae hi'n caru Y Cinio Mawr a'r effaith y mae wedi cael ar eu stryd.
  Pobl mewn parti stryd y Cinio Mawr
  Pobl mewn parti stryd y Cinio Mawr

Ymunwch a'r Cinio Mawr 2016!

Queen's Diamond Jubilee

Cofrestrwch yma i archebu pecyn cwbl am ddim neu i rhannu'r ffaith eich bod yn cymeryd rhan!

Ymunwch yma!

Cornel yr enwogion

Dewch i weld pwy sydd yn siarad am y Cinio Mawr...

Actress Lynda Bellingham

Actress Lynda Bellingham says:

"It's fantastic to see so many people across the UK getting together with their neighbours."

Edrychwch pwy arall

12 Mehefin 2016

Big Lunchers 2014

Dyddiaduron yn barod! Bydd y Cinio Mawr nesaf yn cymeryd lle ar ddydd Sul y 12Mehefin 2016. Dyma rhai rhesymau i cymeryd rhan.

Pam cael Cinio Mawr?

Beth yw Y Cinio Mawr?

Fideo Y Cinio Mawr 2014

Gwyliwch ein ffilm i ddarganfod pam mae milynau o pobl yn cymeryd rhan yn Y Cinio Mawr bob blwyddyn.

Gwyliwch yma

Caru eich cymydog

Dereck Brockway Big Lunch

Mae ein ymchwil newydd yn datgelu bod pobl Cymru fwy cyfeillgar ac yn barotach i gael sgwrs na'n cymdogion dros y ffin!

Darllen mwy

Rhannu eich stori

Big Lunch infographic

Helpwch ysbrydoli pobl eraill i cymeryd rhan yn Y Cinio Mawr trwy rhannu eich storiau a profiadau gyda ni.

Darllenwch pam

Astudiaethau Achos

Raglan Big Lunch

Darllenwch am pobl fel chi sy'n trefnu Cinio Mawr y blwyddyn yma.

Darllen Mwy

Big Lunch Extras

Big Lunch Extras

Cymerwch eich gymuned i'r lefel nesaf gyda Big Lunch Extras

Darganfodwch mwy

Pecyn am ddim

Girl on a spacehopper at a Big Lunch

Cewch bosteri, gwahoddiadau, hadau, sticeri a llawer mwy ar gyfer eich Cinio Mawr.

Darllenwch mwy

Dilynwch ni