Y Prosiect Eden
The Big Lunch - an Eden Project

Cefnogir gan

 • Y Gronfa Loteri Fawr
 • MasterCard
 • EDF Energy
 • Kingsmill
 • Asda
 1. Diwrnod Y Cinio Mawr 2014

  Blwyddyn llwyddiannus arall
  Diolch i bawb am cymeryd rhan ar dydd Sul 1 Mehefin. Cawsom llawer o hwyl yn ymweld a nifer ohonoch tra yn dathlu eich Cinio Mawr. Dyma engrhaifft o beth ddigwyddodd ledled Prydain.
  Pobl wrthi'n tynnu rhaff ar y borfa.
  Pobl wrthi'n tynnu rhaff ar y borfa.
 2. Y Cinio Mawr a Mwy

  Cymerwch y cam nesaf!
  Ymunwch ac ein rhaglen newydd i greu newid cadarnhaol o fewn eich cymuned chi. Mae digwyddiadau am ddim yn cael ei chynnal yn y Prosiect Eden trwy'r flwyddyn. Gwnewch gais i ymuno heddiw!
  Plant yn chwarae mewn pabell enfawr ar stryd
  Plant yn chwarae mewn pabell enfawr ar stryd
 3. Eich storiau

  "Mae'r Cinio Mawr wedi newid popeth"
  Gwyliwch Emma o Gaerdydd yn egluro pam mae hi'n caru Y Cinio Mawr a'r effaith y mae wedi cael ar eu stryd.
  Pobl mewn parti stryd y Cinio Mawr
  Pobl mewn parti stryd y Cinio Mawr

Archebu pecyn am ddim

Queen's Diamond Jubilee

Mae ein pecynnau 2015 gyda phopeth sydd argen arnoch i drefnu Cinio Mawr eich hyn gan cynnwys posteri, gwahoddiadau a sticeri.

Archebwch yma!

Cornel yr enwogion

Dewch i weld pwy sydd yn siarad am y Cinio Mawr...

Chef Hugh Fearnley-Whittingstall

Chef Hugh Fearnley-Whittingstall says:

"The Big Lunch and Landshare both offer great ways for people to come together and enjoy good food."

Edrychwch pwy arall

7 Mehefin 2015

Big Lunchers 2014

Dyddiaduron yn barod! Bydd y Cinio Mawr nesaf yn cymeryd lle ar ddydd Sul y 7 Mehefin 2015. Dyma rhai rhesymau i cymeryd rhan.

Pam cael Cinio Mawr?

Beth yw Y Cinio Mawr?

Fideo Y Cinio Mawr 2014

Gwyliwch ein ffilm i ddarganfod pam mae milynau o pobl yn cymeryd rhan yn Y Cinio Mawr bob blwyddyn.

Gwyliwch yma

Caru eich cymydog

Dereck Brockway Big Lunch

Mae ein ymchwil newydd yn datgelu bod pobl Cymru fwy cyfeillgar ac yn barotach i gael sgwrs na'n cymdogion dros y ffin!

Darllen mwy

Rhannu eich stori

Big Lunch infographic

Helpwch ysbrydoli pobl eraill i cymeryd rhan yn Y Cinio Mawr trwy rhannu eich storiau a profiadau gyda ni

Darllenwch pam

Astudiaethau Achos

Raglan Big Lunch

Darllenwch am pobl fel chi sy'n trefnu Cinio Mawr y blwyddyn yma.

Darllen Mwy

Rydym ni'n hoffi...

Dyma rai o'r sefydliadau gwych yr ydym ni'n gweithio gyda nhw.

 • Dinas Werdd

  Cymru Masnach Deg

  Mudiad cenedlaethol ar gyfer addysg Masnach Deg, polisiau, caffaeliad, cefnogaeth ac ymgyrchoedd yng Nghymru, gwlad Masnach Deg cyntaf y byd.

  Cymru Masnach Deg
 • Cadw Cymru'n Daclus

  Maint Cymru

  Elusen amgylcheddol sydd yn uno cymunedau, busnesau, mudiadau ac ysgolion i helpu i amddiffyn 2 filiwn o hecterau o goedwigoedd glaw, a meithrin cysylltiadau parhaol gyda rhai o bobl dlotaf y byd.

  Maint Cymru
 • Ymddiriedolaeth Trussell

  Gwneud Rhywbeth Gwych

  Mae Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru (WAW) yn ymgyrch defnyddwyr cenedlaethol sydd a'r bwriad o hybu newid mewn ymddygiad trwy hyrwyddo'r camau y gall pobl eu cymryd i helpu i reoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd fwy cynaliadwy.

  Ymwybyddiaeth Gwastraff Cymru

Big Lunch Extras

Big Lunch Extras

Cymerwch eich gymuned i'r lefel nesaf gyda Big Lunch Extras

Darganfodwch mwy

Pecyn am ddim

Girl on a spacehopper at a Big Lunch

Cewch bosteri, gwahoddiadau, hadau, sticeri a llawer mwy ar gyfer eich Cinio Mawr.

Darllenwch mwy

Cymuned a sgwrs

Connect on Facebook

Join us

Dilynwch ni